Podporujeme náhradní rodiny

srdcem

Jsme třetí nejlepší neziskovka roku 2020
Kdo jsme?

Poskytujeme služby desítkám rodin dlouhodobých i přechodných pěstounů.

Jsme organizace působící v celém Královéhradeckém kraji. Nabízíme možnost uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče.

Chcete se stát náhradními rodiči?

Potřebujete poradenství v začátcích výkonu náhradního rodičovství?

Chcete sdílet své zkušenosti v kruhu dalších náhradních rodičů?

Jaké je naše poslání?

Naším posláním je poskytovat podporu, poradenství a doprovázení rodinám,

které vykonávají některou z forem náhradní rodinné péče nebo se na ni připravují. Chráníme také zájmy a potřeby dětí v těchto rodinách.

Jaké jsou naše cíle?

Naším hlavním cílem je podporovat a provázet náhradní rodiny i žadatele o některou z forem náhradní rodinné péče.

Dalším cílem je zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti a zprostředkovat vzdělání pro pěstouny pořádáním seminářů a akcí  ve spolupráci s odborníky začleněnými do systému sociálně-právní ochrany dětí, především se sociálními pracovníky orgánů sociálně – právní ochrany dětí, a krajskými úřady.

Jaká je naše cílová skupina?

Zejména děti žijící v náhradních rodinách a dospělí v procesu náhradní rodinné péče.

  • zájemci a žadatelé o některou z forem NRP
  • osoby zařazené do přípravy na některou z forem NRP
  • pěstouni (osoby pečující)
  • pěstouni na přechodnou dobu (osoby v evidenci)
  • osvojitelé

Na naši organizaci se může obrátit každé dítě, nebo dospělí v jakékoli fázi procesu směřujícímu k výkonu náhradní rodinné péče (NRP).

základ naší práce

Naše činnosti

Dohody o výkonu pěstounské péče – doprovázení

Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči, PRIDE​

Osvětové aktivity a kulturní akce

co se u nás aktuálné déje
Novinky
Diamant se přestěhoval na novou adresu

Diamant se přestěhoval na novou adresu

Od dnešního dne sídlíme na nové adrese: Alšova 466 (přízemí)Jaroměř Je to dům naproti, viz níže:
Běh pro nadační fond Albert (30. 8. 2022)

Běh pro nadační fond Albert (30. 8. 2022)

Po celé prázdniny jsme s našimi rodinami sbírali nachozené a naběhané kilometry v rámci výzvy Nadačního fondu Albert. Celá akce…
Diamantový letní kemp (1.8. - 5.8. 2022)

Diamantový letní kemp (1.8. - 5.8. 2022)

V prvním srpnovém týdnu byl realizován další z tradičních Letních kempů pro diamantové děti.  Cílem bylo umožnit pěstounům odpočinek a…
Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021

Dnes jsme zveřejnili Výroční zprávu za rok 2021.