Podporujeme náhradní rodiny

srdcem

Jsme třetí nejlepší neziskovka roku 2020
Kdo jsme?

Poskytujeme služby desítkám rodin dlouhodobých i přechodných pěstounů.

Jsme organizace působící v celém Královéhradeckém kraji. Nabízíme možnost uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče.

Chcete se stát náhradními rodiči?

Potřebujete poradenství v začátcích výkonu náhradního rodičovství?

Chcete sdílet své zkušenosti v kruhu dalších náhradních rodičů?

Jaké je naše poslání?

Naším posláním je poskytovat podporu, poradenství a doprovázení rodinám,

které vykonávají některou z forem náhradní rodinné péče nebo se na ni připravují. Chráníme také zájmy a potřeby dětí v těchto rodinách.

Jaké jsou naše cíle?

Naším hlavním cílem je podporovat a provázet náhradní rodiny i žadatele o některou z forem náhradní rodinné péče.

Dalším cílem je zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti a zprostředkovat vzdělání pro pěstouny pořádáním seminářů a akcí  ve spolupráci s odborníky začleněnými do systému sociálně-právní ochrany dětí, především se sociálními pracovníky orgánů sociálně – právní ochrany dětí, a krajskými úřady.

Jaká je naše cílová skupina?

Zejména děti žijící v náhradních rodinách a dospělí v procesu náhradní rodinné péče.

  • zájemci a žadatelé o některou z forem NRP
  • osoby zařazené do přípravy na některou z forem NRP
  • pěstouni (osoby pečující)
  • pěstouni na přechodnou dobu (osoby v evidenci)
  • osvojitelé

Na naši organizaci se může obrátit každé dítě, nebo dospělí v jakékoli fázi procesu směřujícímu k výkonu náhradní rodinné péče (NRP).

základ naší práce

Naše činnosti

Dohody o výkonu pěstounské péče – doprovázení

Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči, PRIDE​

Osvětové aktivity a kulturní akce

co se u nás aktuálné déje
Novinky
Děkujeme Nadaci člověk člověku

Děkujeme Nadaci člověk člověku

Děkujeme Nadaci člověk člověku za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 84 000 Kč na úhradu nákladů Projektu – Fundraising pro Diamant a…
Nová adresa pobočky od prosince 2023

Nová adresa pobočky od prosince 2023

Od prosince 2023 jsme na nové adrese: Svatopluka Čecha 349, 55101 Jaroměř (je to nad pobočkou Československé Obchodní Banky, ovšem…
Výroční zpráva pro rok 2022

Výroční zpráva pro rok 2022

Zveřejňujeme Výroční zprávu pro rok 2022.
Poděkování

Poděkování

Děkujeme Nadaci člověk člověku, za poskytnutí  nadačního příspěvku ve výši 80 000 Kč na realizaci Projektu Terapie pro diamantové děti – pro všechny,…