o nás

Diamant

Podporujeme náhradní rodiny srdcem

Na začátku byl projekt MPSV na kvalitnější přípravu náhradních rodičů PRIDE, kde jsme se potkaly. Žena, zodpovědná za krajské fungování OSPOD, se zkušeností s výchovou nevlastních dětí a žena pracující s traumatizovanými lidmi, se zkušeností s pěstounskou péčí a adopcí dítěte. Obě v nové roli lektorek perspektivních a odvážných lidí, kteří chtějí pomáhat dětem s náročným životním příběhem.

Jsme tým 5 lidí a několika ověřených spolupracovníků, kteří cítí podobnou potřebu podporovat, či školit čím dál více lidí, kteří společnými silami dokážou uzdravit traumatizované děti, jež se musely odloučit od svých rodin z různých důvodů. Uvědomujeme si, že když uzdravíme děti, budou dobrými rodiči svých zdravých dětí a ty budou budovat další zdravé rodiny.

Jedno jediné dítě z ústavu, které uzdraví náhradní rodiče svým srdcem a pomohou mu profesionálně uspokojit všechny jeho potřeby pro to, aby mohlo dozrát – je dar pro všechny další generace. I když to dá někdy velkou práci celého týmu lidí kolem a je to často velmi dlouhá cesta. Jsme připraveni jít dál a hledat ty nejlepší možnosti pro všechny děti i rodiče, protože víme přesně, kdo jsme i kam míříme.

základem naší práce jsou

Naše činnosti

Dohody o výkonu pěstounské péče – doprovázení

Uzavření Dohody rodině garantuje zejména:​

 • Zajištění osoby klíčového pracovníka – odborníka na náhradní rodinnou péči, který osobně dojíždí za rodinou a poskytuje poradenství a podporu.
 • Zprostředkování a úhradu krátkodobého i dlouhodobého hlídání svěřených dětí (tzv. respitní pobyty).
 • Zprostředkování a úhradu odborného poradenství (např. psychologického, právního).
 • Podporu a asistenci při kontaktu s biologickou rodinou.
 • Výběr z nabídky vzdělávání pro náhradní rodiče (jednodenní či víkendové semináře).
 • Pravidelná klubová setkání pěstounů na přechodnou dobu.

Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči, PRIDE

(Parent Resources for Information Development and Education)

 • Program PRIDE je určen pro přípravu a podporu pěstounských i osvojitelských rodin. Jeho cílem je zvýšit kvalitu služeb v oblasti pěstounské péče a osvojení pomocí standardizovaného, jednotného a přehledného rámce vztahujícího se na nábor, výběr a přípravu pěstounů a osvojitelů. Jeho prostřednictvím je rovněž možné zajistit následný profesní rozvoj pěstounů (vzdělávání).
 • Program vychází z přesvědčení, že dětem nemůže nic nahradit život v rodině. S ohledem na tuto skutečnost jsou naprostou nezbytností informovaní pěstouni a osvojitelé, kteří jsou vybaveni potřebnými dovednostmi.
 • Program klade důraz na budování identity dítěte (odkud pocházím, kdo jsem, kam směřuji), nutnost spolupráce s biologickou rodinou, profesionalitu náhradních rodičů.
 • Jedním z důležitých principů je, že pěstounství je SLUŽBA DÍTĚTI.
 • Jedním z důležitých cílů programu je, aby potencionální náhradní rodiče vzali za svou myšlenku, že hledáme „rodinu pro dítě“, ne „dítě pro rodinu“.

Osvětové aktivity a kulturní akce

 • Besedy na školách
 • Semináře
 • Pořádání kulturních akcí na téma náhradní rodinnné péče

Dokumenty

Stanovy organizace
Výpis ze spolkového rejstříku
Pověření k výkonu SPOD
Postup podávání stížností
Archiv vzdělávacích programů
Standardy
Znění standardů, které jsou nezbytné pro informování klientů (nikoli interní pravidla a informace, určené zaměstnancům) jsou k dispozici prezenčně v místě výkonu SPOD na adrese Svatopluka Čecha 349, Jaroměř.

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022
Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
podporují nás
nejsme na to sami

Společnosti, města a nadace, které nás podporují

chcete se zapojit nebo nás podpořit?

Staňte se našimi partnery