Naše
Kontakty

Lidé v Diamantu
Náš tým

Bc. Tereza
Kocurová

předsedkyně
organizace

lektorka, klíčová pracovnice

+420 733 644 060

Mgr. Vladimíra Nahodilová

místopředsedkyně
organizace

psychoterapeutka, vedoucí sekce vzdělávání, lektorka

+420 733 644 061

Mgr. Vladislava
Knettig

klíčová pracovnice,
fundraiserka, lektorka
+420 733 644 063

Bc. Ladislava
Tichá

klíčová pracovnice, lektorka, koordinátorka akcí pro děti
+420 733 644 062

Pavel
Kocur

administrativní pracovník,
IT podpora
Externí spolupracovníci

Mgr. Hana Vojtíšková

arteterapeutka, psychoterapeutka

Pracuje na pozici arteterapeutky na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice - Hradec Králové.
Vlastní psychoterapeutická praxe - Hradec Králové.

MUDr. Elena Křivková

psychiatrička, psychoterapeutka, supervizorka

Privátní psychoterapeutická a poradenská praxe - Hradec Králové. Privátní psychiatrická a psychoterapeutická praxe - Trutnov. Lektorka Institutu pro výcvik v Gestalt terapii - Praha.

Mgr. Zita Homolková

supervizorka, terapeutka, lektorka, konzultantka

Supervize v oblasti školství a sociálních služeb, vzdělávání a kurzy na klíč, práce se skupinou. Poradenství a terapie. Vlastní psychoterapeutická praxe - Hradec Králové.

Bc. Adam Lebeda

psychoterapeut, krizový intervent, supervizor

Privátní psychoterapeutická praxe
(působnost HK, PHA, HB).
-terapie osob v programu náhradní rodinná péče, individuální a skupinová terapie pro osoby s poruchou autistického spektra a jejich pečující, terapie klientů v programu podpory a ochrany žadatelů o azyl, psychologická pomoc studentům a zaměstnancům Univerzity Hradec králové, supervizní podpora a školení pracovníků ve zdravotnictví, školství a sociální oblast.

Mgr. Lenka Pulpánová

pedagožka, lektorka, psychoterapeutka

Pracuje jako učitelka psychologie.
Vlastní psychoterapeutická praxe - Hradec Králové.

Mgr. Jana Bartoňová

Privátní psychoterapeutická praxe v Trutnově.
Spolupráce s organizacemi, doprovázejícími pěstouny, profesní zaměření na traumatizované děti a děti s poruchou vazby.

Mgr. Darina Fialová

klinická psycholožka, psychoterapeutka

Pracuje s dětmi i dospělými i celými rodinami.
Privátní praxe v Kostelci nad Orlicí.

chcete se s námi spojit?

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi cenná

Naše kontakty
Kde nás najdete
Naše adresa

Svatopluka Čecha 349, 551 01 Jaroměř
(vchod z ulice Rybalkova)

Telefon

+420 733 644 060

E-mail

info@dia-mant.cz

Datová schránka

ycbcupx

Fakturační
údaje

Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s.
Svat. Čecha 677, Pražské Předměstí,
551 01 Jaroměř

IČO: 04298284
DIČ: CZ04298284
Bankovní spojení: 115-1014130257/0100

Sledujte naše sociální média