Typ akce
Vzdělávání pro odborníky
Počet hodin vzdělávání
8
Datum OD:
28. března, 2023
Datum Do:
Začátek:
09:00
Místo:
Diamant
Lektoři:
PaedDr. Petra Pávková
Sdílej akci
Název akce

Vztah dítěte v pěstounské péči a v osvojení k původním rodičům

Co vás čeká
Vzdělávací program je zaměřen na vztah dítěte, vyrůstajícího v osvojení nebo v pěstounské péči, k jeho biologickým rodičům. Účastníci se seznámí s významem tohoto vztahu pro budování identity dítěte a s vývojem vztahu s ohledem na věk dítěte. Bude probrán termín loajality dětí k biologickým rodičům a konflikt loajality dětí k biologickým a k náhradním rodičům. Dále se účastníci seznámí s možnostmi spolupráce mezi biologickou rodinou a náhradními rodiči, s principy nastavení vhodného kontaktu dítěte v pěstounské péči s biologickými rodiči a s možností jednorázového kontaktu v osvojení. Prostor bude věnován vztahu dítěte k rodiči, o kterém se neví, případně je málo informací a specifiku vztahu dítěte k rodičům v příbuzenské pěstounské péči.

Zajímá vás tato akce a chtěli byste se zúčastnit?

Přihlašte se pomocí formuláře
Pokud přijdete i s dětmi, uveďte jejich jména.